1. TAUSTAA

Tampereen Entisten Nuorten Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Tampereen Entisten Nuorten verkoston (=EN-verkoston) toimintaa ja kehittää seniori-ikäisten uudenlaista yhteisöllistä toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.

Kannatusyhdistys on osa EN-verkoston toimintaa ja tukee sen järjestämiä tilaisuuksia myös etsimällä rahoitusmahdollisuuksia.

Vuosi 2022 on kannatusyhdistyksen neljäs kokonainen toimintavuosi. Rekisteröitymätön Entisten Nuorten verkosto aloitti toimintansa keväällä 2015. Entisten nuorten verkoston toiminnan lähtökohdat ovat samansuuntaiset Tampere – sinulle paras -kaupunkistrategian kanssa: keskeisiä periaatteita ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja mukana olevien aloitteellisuus toiminnan suunnittelussa.

2. VERKOSTOITUMINEN JA TIEDOTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kannatusyhdistys kehittää ja ylläpitää EN-verkoston toimintaryhmien keskinäistä yhteydenpitoa ja tiedottaa toiminnasta verkoston jäsenille. Lisäksi Kannatusyhdistys luo kontakteja ja verkostoituu seniori-ikäisten parissa toimivien yhteisöjen kanssa tavoitteena Entisten Nuorten verkoston toimintaa hyödyttävien yhteistyösuhteiden luominen.

Tiedottaminen tapahtuu EN-verkoston nettisivujen, Facebook-ryhmän ja toimintaryhmien WhatsApp- ja Signal-ryhmien kautta. Omasta toiminnasta tiedottamisen lisäksi verkkosivuilla välitetään tietoa muiden järjestöjen tilaisuuksista, samoin ikääntyviä koskevasta lainsäädännöstä ja tarjolla olevista julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin palveluista.

3. JÄSENHANKINTA

Kannatusyhdistyksen jäsenhankinta tehdään kunnioittaen toiminnan lähtökohdaksi sovittua ideaa verkoston toiminnan vapaamuotoisuudesta, matalasta hierarkiasta ja epämuodollisuudesta. Tavoitteena ei ole rekisteröidyn kannatusyhdistyksen jäsenmäärän maksimaalinen lisääminen, koska kannatusyhdistyksen ideana on tukea verkoston toimintaa ja varsinainen toiminta tapahtuu verkostossa.

4. VERKOSTON TOIMINNAN SUUNNITTELEMINEN JA TALOUDELLINEN TUKEMINEN

Verkoston keskeinen toimintaperiaate on se, että jostain toimintamuodosta kiinnostunut tekee aloitteen. Aloitteentekijä mahdollisesti ryhtyy itse vetämään toimintaa ja kokoaa ryhmän toiminnasta kiinnostuneita. Tällainen toimintatapa mahdollistaa verkoston jäsenten omaehtoisen aktiivisen toiminnan ja se tukee spontaania aloitteellisuutta.

Usein aloitteet syntyvät ja kehittyvät verkoston aktiivijoukon kaikille avoimissa ideointipalavereissa, joita normaaliaikoina järjestetään 4–5 kertaa vuodessa. Maaliskuusta 2020 alkaen on pystytty kokoontumaan vain muutaman kerran silloin, kun koronarajoitukset eivät ole sitä estäneet. Vuonna 2022 toivomme, että rokotusten ansiosta kokoontumiset voidaan aloittaa mahdollisimman pian talven tautihuipun jälkeen. Kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuvat eri toimintaryhmien toimintaan, ja yhdistyksen hallitus tekee aloitteita ja esityksiä toimintaryhmälle.

Kannatusyhdistys tukee verkoston toimintaa etsimällä rahoituskanavia kohdassa 5 kuvatuille verkoston toiminnoille. Kannatusyhdistyksen hallitus kartoittaa taloudellisen tuen kanavia ja hakee avustuksia verkoston toimintaan. Hallitus määrittelee yhdessä verkoston kanssa avustusten jakamisen periaatteet.

5. TOIMINTAMUOTOJA VUONNA 2022

Tässä luvussa kuvatut EN-verkoston toimintamuodot olivat jo vakiintuneita vuoden alkuun mennessä tai niiden aloittamisesta on päätetty. Verkostossa mukana olevien aloitteellisuuden perusteella vuonna 2022 voi tässä kuvatun lisäksi olla muutakin toimintaa. Ideana on, että ihmiset talkoilevat itselleen ja toisilleen sopivia tapahtumia.

Lähes kaikkien alla kuvattujen toimintojen toteutuminen riippuu koronarajoituksista ja niiden purkautumisesta. WhatsApp- ja Signal-ryhmien keskustelut jatkuvat myös rajoitusten oloissa, samoin retkiryhmän ulkoiluretket.

5.1. RETKEILYÄ JA LIIKUNTAA

EN Retkiryhmä jatkaa lähes koko koronakauden jatkunutta ulkoiluretkeilyä Tampereella sekä Pirkanmaan luonto- ja vaelluskohteissa. Koronarajoitusten hellittäessä voidaan toteuttaa myös retkiä, joissa ollaan sisätiloissa. Joskus voidaan vuokrata retkeilymaja tai vastaava yöpymistä varten. Syyskuussa järjestetään syksyn 2021 tapaan isompi yhteinen tapahtuma Vähäsillan leirikeskuksessa.

En sulkkisryhmä pelaa Tenniskeskuksella. Kentät varataan osallistujamäärän mukaan. Ohjelmaan otetaan uusia liikuntamuotoja jäsenistön aloitteellisuuden perusteella.

5.2. KESKUSTELUTILAISUUKSIA

Jos koronan kokoontumisrajoitusten purkautuminen mahdollistaa, Telakalla, Metsossa tai vastaavassa suuremmassa tilassa järjestetään vuoden aikana 3–4 kaikille avointa luento- ja keskustelutilaisuutta, joihin voidaan kutsua alustajia myös muualta kuin Tampereelta.

EN-keskusteluryhmän pienempiä tilaisuuksia (osallistujia 10–20) on noin kerran kuukaudessa sen jälkeen, kun kokoontuminen on koronaturvallista. Keskusteluryhmä jatkaa kokoontumisia ravintolatiloissa. Koronan aikana keskusteluryhmän lähitapaamisia korvataan WhatsApp- ja Signal- ryhmissä käytävällä keskustelulla.

5.3. KULTTUURIA JA TUTUSTUMISKÄYNTEJÄ

Kaikkia seuraavia toimintoja koskee ajatus, että suunniteltu toiminta toteutetaan vasta kun se on koronatilanteen vuoksi riittävän turvallista.

EN Kino -leffaryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmä toimii vapaamuotoisesti siten, että kiinnostuneet katsovat yhdessä jonkun jäsenen ehdottaman elokuvan, ja sen jälkeen mennään keskustelemaan siitä sopivaan elokuvateatterin lähellä olevaan paikkaan. EN Kinon WhatsApp-ryhmässä kerrotaan elokuvavinkkejä ja käydään niistä keskustelua.

EN kuoron toiminnan on koronapandemia estänyt, koska monet osallistujat kuuluvat riskiryhmiin. Kuoron toiminnan uudelleen aloittaminen arvioidaan syksyllä 2022.

Taidenäyttelyvierailuja ja kulttuurimatkoja järjestetään esimerkiksi Helsingin Ateneumiin sekä Oopperaan ja Mäntän kuvataideviikoille, mahdollisesti myös Tallinnan kulttuuritarjontaan tutustumaan.

Teatteri. Entisten Nuorten verkosto on ollut muutaman kerran Tampereen Teatterin koeyleisönä, jota toimintaa jatkamme. Myös yhteiset teatteriretket ja niiden jälkeiset keskustelut ovat mahdollisia.

EN Keikkaryhmä on käynyt ja käy edelleen keskinäisestä sopimuksesta bändien ym. keikoilla ja konserteissa.

Kuusi EN luelukupiiriä kokoontuu säännöllisesti keskinäisten sopimustensa mukaan. Kussakin ryhmässä on 4–8 jäsentä.

Eri harrastus- ja kulttuuririentojen järjestämiseksi luodaan yhteistyökontakteja kulttuurialan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

5.4. DIGIALKEIDEN KOULUTUSTA

Syksyllä 2020 aloitettiin Mukanetin kanssa valmistelut digilaitteiden (älypuhelimien ja muiden mobiililaitteiden) käytön koulutuksesta. Kurssien suunnittelua jatkettiin koronan hellitettyä syksyllä 2021, ja kahden ensimmäisen kurssin ohjelma on jo sovittu (14 osallistujaa/kurssi). Kurssit toteutetaan keväällä 2022 koronarajoitusten salliessa. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä EN- verkoston jäsenten valmiuksia ja varmuutta selvitä digitalisoituvan maailman uusien laitteiden ja sovellusten käytössä. Kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi räätälöidyn käyttöopastuksen lisäksi kursseilla kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvaan.

5.5. MUUTA TOIMINTAA

Jos koronatilanne sallii, keväällä 2022 järjestetään myöhästyneet 5-vuotisbileet 19.5. , samoin myöhästynyt pikkujoulu tämänhetkisen varauksen mukaan jo huhtikuussa elävän musiikin, tanssin ja seurustelun merkeissä huhtikuussa.

Syksyllä 2021 toteutettiin yhteistyössä SPR:n kanssa kaksi yhden iltapäivän ensiapukurssia. Kursseilla keskityttiin erityisesti ikääntyneille keskeisiin perustaitoihin (elvytys, sydäniskurin käyttö, aivohalvauksen oireet ja ensiapu, nivelvammojen ja murtumien ensiapu). Kursseilta saatujen hyvien kokemusten perusteella pyritään syksyllä 2022 järjestämään vähintään yksi samanlainen kurssi.

Maaliskuussa 2021 aloitti toimintansa EN viljele-ryhmä. Ryhmän toiminta on ollut tomaattien ja muiden kasvien siementen vaihtoa sekä puutarhanhoitoon liittyvien kokemusten vaihtoa Signal- keskusteluryhmässä sekä sähköpostiryhmässä, ja pari kertaa on voitu kokoontua muutenkin kuin sähköisesti. Toiminta jatkuu saman kaltaisena vuonna 2022.