Kannatusyhdistys – toimintakertomus 2022

TAMPEREEN ENTISTEN NUORTEN VERKOSTON JA SEN
KANNATUSYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2022

(1) TOIMINNAN TARKOITUS

Tampereen Entisten Nuorten Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Tampereen Entisten Nuorten verkoston toimintaa ja kehittää seniori-ikäisten uudenlaista yhteisöllistä toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi. Kannatusyhdistys on osa verkoston toimintaa ja tukee sen järjestämiä tilaisuuksia myös etsimällä rahoitusmahdollisuuksia. Tampereen Entisten Nuorten Verkosto käynnistettiin keväällä 2015. Toiminnan tunnus on Älä vanhene yksin, entinen nuori! Kannatusyhdistys perustettiin vuonna 2018.

(2) JÄSENISTÖ

Vuoden päättyessä kannatusyhdistyksellä oli varsinaisia jäseniä 69 (v. 2021 64).
Kannatusjäsenmaksua vuonna 2022 maksoi 3 henkilöä (v.2021 -).

(3) TOIMINTA VUONNA 2022

Verkosto tiedotti toiminnastaan ja järjestämistään tilaisuuksista ensisijaisesti omilla kotisivuilla ja Facebookissa. Tiedottamisesta vastasi EN Viesti -ryhmä. Verkoston kotisivujen (https://entinennuori.wordpress.com/) seuraajia ja sähköpostilla tiedotteita saavia oli vuoden lopussa 579 henkilöä (v. 2021 455) ja Facebook -sivuilla ’Älä vanhene yksin’ oli 838 (v. 2021 754) seuraajaa. Vuoden 2022 lopussa aloitettiin verkoston nettisivujen uudistaminen ja hankittiin
entisetnuoret.fi -domain. Tavoitteena oli sisällön ja visuaalisen ilmeen uudistaminen. Toiminta oli edelleen pääsääntöisesti omakustanteista. Kannatusyhdistys maksoi joissain tapauksissa osan kuluista, esim. osan osallistumismaksusta tai tilavuokran. Kevään 2022 toimintaan vaikuttivat vielä koronapandemian jälkimainingit, mutta syksyllä toiminta selvästi aktivoitui ja normalisoitui.

Eri toimintamuotojen ympärille syntyneet ryhmät perustuivat jäsenistön kiinnostukseen ja aloitteellisuuteen. Toimintaryhmät suunnittelivat toimintansa kokoontumisissaan ja WhatsApp- ja Signal-ryhmissä. Ryhmiin voi liittyä EN kotisivujen kautta. Ryhmien järjestämistä tapahtumista tiedotettiin myös EN-nettisivuilla tai sähköpostilla ja Facebook-sivulla.

Entisten nuorten toimintaryhmät vuonna 2022:

 • EN Akt (toiminnan aktiivista ideointia, 26 jäsentä)
 • EN Keikka (seuraa keikalle, keikkavinkit, 53 jäsentä)
 • EN Keskustelu (puhetta ajankohtaisista asioista, 59 jäsentä)
 • EN Kino (elokuvien katselua ja kritisointia, 96 jäsentä)
 • EN Kuntoile (salikuntoilua ja liikuntaseuraa, hiukan yli 30 jäsentä)
 • EN Laula (matalan kynnyksen laulukuoro, 20)
 • EN Lukupiirit (7 itsenäistä lukupiiriä, kussakin 4-8 jäsentä)
 • EN Matkaile (matkaseuraa ja yhteisiä matkoja, 50 jäsentä)
 • EN Retki (luonto- ja kulttuuriretket, 124 jäsentä)
 • EN Signaloi (EN keskustelu -tyyppistä ajatustenvaihtoa, 14 jäsentä)
 • EN Sulkkis (noin 10 viikoittain sulkapalloa pelaavaa)
 • EN Viljele (kokemusten vaihtamista tomaatin- ja muusta viljelemisestä, 11 jäsentä)
 • EN Voi hyvin! (elämäntapamuutosta suunnitteleville, 12 jäsentä)
 • EN Äimänkäet (ajankohtaisilmiöihin ja arkisiin keskustelunaiheisiin paneutuva miesryhmä, 7 jäsentä)

RETKEILY, LIIKUNTA JA MATKAILU

EN Retkiryhmä piti suunnittelupalavereita, joissa käytiin läpi WhatsApp-ryhmässä tulleita ideoita ja ideoitiin lisää. Ideoinnin pohjalta valittiin toteutettavat retket. WhatsApp-ryhmässä sovittiin kuljetusten organisoinnista ja jaettiin kuvaraportteja. Olennainen tekijä retkien järjestämisessä oli, että autot saatiin yhteiskäyttöön. Ryhmässä on paljon autottomia, jotka eivät ilman muiden ryhmäläisten autoja pääsisi kauemmas.

Ryhmä teki 8 luontoretkeä: Makkarajärven-Viitastenperän laavulle (25 osallistujaa), Hämeenkankaalle (7 osallistujaa), Siikanevan suolle kaksi retkeä (19 + 3), Isojärvelle (9), Pyynikille ja Rajaportin saunalle (8), Näsijärven jäätä pitkin Tapatoranniemeen (15) ja Kaukajärven ympäri (5). Kulttuuriretkiä tehtiin kolme: teatteriin Haiharan taidekeskukseen, Purnun taidekeskukseen (20 osallistujaa) ja taidemuseoihin Lahteen (6 osallistujaa). Retkiryhmäläisiä osallistui lisäksi kaupungin järjestämään kaupunginosaretkeen Hiedanrannassa. Vähäsillan leirikeskuksessa oli syyskuussa 4 henkilöä yhden päivän retkellä. Yöpyjiä ei tällä kertaa löytynyt.

Lisäksi entiset nuoret tekivät retken Pälkäneen Rautajärven Torppakylään toukokuussa (40 osallistujaa). Ensimmäisen torpan juuri valmiiksi saaneen yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteena on antaa uusi elämä tyhjiksi jääneille hirsitorpille ja näin pitää yllä kylien elinvoimaisuutta. Retkellä tutustuttiin valmiiseen torppaan ja kylän aktiiviseen kansalaistoimintaan.

EN Sulkkis -ryhmä pelasi Tenniskeskuksella. Ryhmässä oli noin 10 viikottain pelaavaa henkilöä. Kentät varattiin osallistujamäärän mukaan.

EN Kuntoile -ryhmä kuntoili viikottain Nautilus Gym Tampere -kuntosalilla. Entisille nuorille järjestettiin ensin yhteinen tutustumisaika ja sen jälkeen jokainen halukas sai ohjauksen omaan ohjelmaan. Noin 15 henkilöä oli mukana viikottain. Kuntosalin lisäksi osa osallistui tarjolla olevaan ryhmäliikuntaan.

Marraskuussa verkosto järjesti Testaa liikunnalliset taitosi, lisää liikehallintaa -iltapäivän UKK-instituutissa. Mukana oli 19 entistä nuorta ja kannatusyhdistys maksoi osan osallistumismaksusta.

EN Matkaile -ryhmä perustettiin syyskuussa tavoitteena luoda väylä matkailla tutussa, luotettavassa ja mukavassa seurassa, järjestää matkoja itse ja / tai saada matkaseuraa muiden matkanjärjestäjien matkoille. Ryhmä järjesti keskinäisen tutustumismatkan Tallinnaan joulukuussa.

KESKUSTELU- JA VERTAISTOIMINTA

En Keskustelu -ryhmän tapaamisia oli toimintavuonna neljä. Keskusteluaiheina oli Metsäpolitiikka, ilmasto ja luonnon monimuotoisuus (9 osallistujaa), Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa (6) ja arvot (8). Marraskuussa kokoonnuttiin suunnittelemaan jatkoa (11).

EN Äimänkäet -miesryhmä aloitti syksyllä. Ryhmässä kokoonnuttiin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ryhmäläisten toiveiden mukaisesti.

EN Voi hyvin! -vertaisryhmä aloitti myös syksyllä. Ryhmään kuului 10 henkeä. Ryhmä kokoontui syksyllä 4 kertaa ja kokoontumisissa oli 4-7 osallistujaa. Ryhmän toiminta oli vasta muotoutumassa. Se on suunnattu elämäntapamuutosta suunnitteleville ja toimii eri tavoin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

EN Viljele -ryhmä alkoi tomaatinviljelykiinnostuksesta, mutta on laajentunut muuhunkin viljelyyn puutarhassa, pihalla ja parvekkeella. Ryhmä toimii pääosin viestipalvelu Signalissa, mutta kokoontui toimintavuonna kerran kasvokkain. Kokemusten lisäksi ryhmässä on vaihdettu ja jaettu siemeniä, maisteltu satoa ja keskusteltu viljelyn onnistumisista ja ongelmista.

Telakalla järjestettin syksyllä luento- ja keskustelutilaisuus ”Puhutaanpa vanhenemisesta” Verkoston jäsen gerontologian professori Marja Jylhä alusti aiheesta ja kertoi alustavia tuloksia myös tutkimuksesta, jota joukko entisiä nuoriakin oli suunnittelemassa: Mitä yli 60-vuotiaat toivovat vanhetessaan, ja mitä ikääntyvän ihmisen hyvinvointiin tarvitaan. Osallistujia oli noin 40.

KURSSSIT JA KOULUTUS

Verkosto tilasi ATK Seniorit Mukanetti ry:ltä mobiililaitteiden käyttökoulutuksen. Ohjelma sovittiin jäsenistölle tehdyn kyselyn pohjalta. Android -mobiililaitteiden koulutus oli kaksi kertaa, keväällä (14 osallistujaa) ja syksyllä (17). IPhone ja IPad -koulutus järjestettiin keväällä (14 osallistujaa). Kannatusyhdistys maksoi puolet osallistumismaksusta.

SPR:n 3 tunnin ensiapukurssi pidettiin syyskuussa (18 maksanut, 17 paikalla). Kannatusyhdistys
maksoi osan kurssimaksusta.

KULTTUURITOIMINTA

EN Kino -ryhmä keskusteli keväällä -22 WhatsAppissa ja kävi pienissä ryhmissä katsomassa elokuvia. Syksyn runsaan elokuvatarjonnan vuoksi elokuvissa käytiin kerran viikossa. Elokuvan jälkeen jäi yleensä 5-6 ryhmän jäsentä keskustelemaan. Parhaimmillaan pöydän äärellä oli 11 henkilöä. Uusia jäseniä ryhmään tuli syksyn aikana runsaasti mukaan. Useat yksin asuvat tamperelaiset elokuvan ystävät sekä Tampereelle äskettäin muuttaneet entiset nuoret kokivat yhteiset keskustelut hienoksi tavaksi löytää uusia ystäviä. WhatsApp -ryhmä toimi hyvien elokuvavinkkien lähteenä, vaikka kaikki ryhmäläiset eivät päässeet elokuviin juuri sovittuna iltana tai eivät jääneet keskustelemaan. Jäsenet vinkkasivat toisilleen myös muita mielenkiintoisia elokuvia.

EN Keikka -ryhmä viestitteli keikkavinkkejä toisilleen. Toiminta hiipui koronavuosina eikä ollut enää sen jälkeen kovin aktiivista. Ryhmässä keskusteltiin syksyllä ryhmän lopettamisesta.

EN Lue -lukupiirejä oli vuoden lopussa toiminnassa seitsemän. Piirit kokoontuivat itsenäisesti
yleensä kerran kuussa ja jäseniä oli kussakin 4-8.

EN Laula -kuoro aloitti koronatauon jälkeen syksyllä ja kokoontui uuden kuoronjohtajan kanssa kerran viikossa 10 kertaa teemana musiikki kuuluu kaikille. Kuorolaisia oli kirjoilla 20, joista yleensä oli paikalla n.15. Kuorolaiset päättivät yhdessä lauluohjelman ja kuoronjohtaja sovitti laulut kaksiäänisiksi kuorokappaleiksi. Laulujen harjoittelun lisäksi harjoituksissa oli rytmi-/äänimaisemien luomisia. Porukassa oli 2 miestä ja 18 naista.

MUU TOIMINTA JA TILAISUUDET

EN Akt eli entisten nuorten aktiivien suunnitteluryhmä kokoontui syyskuussa (15) ja joulukuussa (10) keskustelemaan verkoston toiminnasta ja uusista nettisivuista.

EN 7-vuotisbileet järjestettiin toukokuussa Telakan alakerrassa, joka oli täynnä. Osallistujia oli noin 110 henkilö. Bileet oli suunniteltu kaksi vuotta aiemmin 5-vuotisjuhlina pidättäväksi, mutta koronapandemia esti kahden vuoden ajan toteutuksen. EN sadonkorjuu – pikkujoulujuhlat pidettiin syyskuussa myös Telakalla. Paikalla oli noin 100 henkilöä seurustelemassa ja tanssimassa bändin säestyksellä.

Tamperelainen katulehdessä ROHEE 3/2022 oli juttu Entisistä Nuorista. Lehden saattoi ostaa katumyyjältä, joka hankki työllä lisätuloa niukkaan kassaansa.

ENTISIÄ NUORIA KIINNOSTAVISTA ASIOISTA TIEDOTTAMINEN

Nettisivuilla tiedotettiin mm. Tampereen kaupungin järjestämistä keskustelu- ja muista tilaisuuksista kuten ikäihmisten välimuotoista asumista koskevasta webinaarista sekä ikäihmisten hyvinvointia ja koronapandemian vaikutuksia koskevasta seminaarista. Lisäksi tiedotettiin muista ikääntyviä ihmisiä kiinnostaviksi ajatelluista asioista kuten keväällä
järjestetyistä Ukraina-illoista, SPR:n Ukraina-keräyksestä ja monille entisille nuorille tutun Werner Brosin vappukonsertista.

Yliopiston Tervaskannot -tutkijat pyysivät entisiä nuoria muistuttamaan ja auttamaan yli 90-vuotiasta omaista tai tuttavaa mahdollisesti tulleeseen Tervaskannot-kyselyyn vastaamisessa. Yhteistyökumppanin Pispalan Kirjastoyhdistys ry:n pyyntö lahjoittaa ylimääräiset kirjat Pispalan kirjastolle välitettin eteenpäin. Vuonna 1995 perustettu yhdistys pitää vapaaehtoisvoimin ja lahjoituskirjojen avulla yllä paikalliskirjastoa Tampereen Pispalassa.

(4) KANNATUSYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA HALLITUS

Vuoden 2022 vuosikokous pidettiin 4.5.2022. Kokoukseen osallistui 9 henkilöä. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Marja Halme ja jäseniksi Eeva Risku, Simo Roman, Päivi Ahtiala, Eeva-Leena Jaakkola ja Matti Vikman, varajäseniksi Riitta Harju, Iita Kettunen, Riitta Korhonen ja Katri Savolainen.

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Päivi Ahtialan, sihteeri-rahastonhoitajaksi Eeva-Leena Jaakkolan ja jäsenvastaaviksi Matti Vikmanin ja Simo Romanin. Tilinpitäjäksi valittiin Eino Halme hallituksen ulkopuolelta.

Vuoden 2022 aikana kannatusyhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kannatusyhdistyksen toimintaa, tiedottamista, jäsenhankintaa ja verkoston toimintaa sekä avustuksia verkoston toiminnalle.

Kannatusyhdistys haki kaupungin yleisavustusta toimintaan. Avustusta myönnettiin 1200€. Yhdistys haki syksyllä myös Osuuspankin ”Tee hyvää” -hankkeesta toiminta-avustusta, mutta sitä ei saatu. Tuloja yhdistys sai lisäksi järjestettyjen tapahtumien osallistumismaksuista sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista.

(5) ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Verkostossa syntyy toiminnan kuluessa aina uusia ideoita toimintaan. Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan sekä ideointia että itse toimintaa. Yhdistyksessä esitettiin odotuksia EN Akt -suunnitteluryhmälle selvemmän ideointi- ja suunnitteluroolin ottamista verkoston toiminnan suhteen ja tätä yhdistyksen jäsenet tulevat viemään eteenpäin
suunnitteluryhmässä.