Kannatusyhdistys – talousarvio – 2023

EN KANNATUSYHDISTYKSEN TALOUSARVIO 2023

VARSINAINEN TOIMINTA

Tulot

omavastuuosuudet liikunta retket kulttuuri koulutus

YHTEENSÄ

 830

830

Menot

Varsinainen toiminta

Liikunta, retket, kulttuuri, kurssit, Luentotilaisuuksien alustajakulut

Yhteensä

Vuokrat

Tiedotus

Toimistokulut

Pankkikulut

YHTEENSÄ

 -2130

   -100

   -180

    -60

  -160

-2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2630

Varainhankinta

Jäsenmaksut

Kaupungin avustus

YHTEENSÄ

 

 

 

1800

 

 

 

1800

TILIKAUDEN TULOS

0